Tagged: Rashmeet Kaur

Nadiyon Paar Lyrics 0

Nadiyon Paar Lyrics

“Nadiyon Paar (Let the Music Play)” is sung by Rashmeet Kaur, Shamur and composed by Sachin Jigar. Nadiyon Paar lyrics are penned by IP Singh & Jigar Saraiya. This song is from Abhishek Kapoor’s...